Vorträge

„…mikäli ainakin tämän kirjoittaja on ollut huomaavinaan…” – Egoforisuus, evidentiaalisuus ja episteeminen modaalisuus tieteellisissä teksteissä Ulkomaisen fennistiikan syysykoulu, Universität Warschau, 5.10.2022